spacer spacer2
Copyright og open access

PsykTestBarn er registrert i basene SHERPA/RoMEO og Directory of Open Access Journals (DOAJ).

PsykTestBarn er indeksert i Norart databasen

Alle artikler i PsykTestBarn kan lastes ned, skrives ut og distribueres fritt for alle slags formål på følgende vilkår: korrekt referanse skal oppgis (se under), ingen kommersiell bruk, og ingen bearbeidelse av tekst eller innhold.

Korrekt referanse: Kornør, H. & Jozefiak, T. (2012). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Child Behavior Checklist (CBCL). PsykTestBarn, 2012, 1:3.


Ansvarlig: Arild Bjørndal. Redaktør: Muirne C. S. Paap. Webredaktør: Brynhildur Axelsdottir - 2017 ©RBUP Øst og Sør - Postboks 4623 Nydalen, 0405 Oslo - Login