spacer spacer2
Historikk

PsykTestBarn bygger videre på et tidligere samarbeid mellom RBUP og Kunnskapssenteret om nettstedet PsykTest, som ble lansert 14. februar 2012. PsykTest ble opprinnelig utviklet av Kunnskapssenteret på oppdrag fra Helsedirektoratet (Hdir) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFdir). Forløperen til PsykTest ble lansert 15. august 2011 med tittelen Måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøy for psykososiale tjenester, som sprang ut fra to opprinnelige og overlappende bestillinger.

Den første bestillingen var et samarbeid mellom Hdir og BUFdir, og ble håndtert av Kunnskapssenteret ved Helsebiblioteket. Hensikten med bestillingen å utarbeide en oversikt over aktuelle kartleggingsverktøy til bruk i arbeidet med barn av foreldre med psykiske forstyrrelser og/eller stoff-/alkoholrelaterte problemer.

Den andre bestillingen gikk fra Hdir til Avdeling for kunnskapsoppsummering ved Kunnskapssenteret, og fikk arbeidstittelen Testprosjektet. Hensikten med Testprosjektet var å identifisere og vurdere dokumentasjon av reliabilitet, validitet og normgrunnlag for alle tester som brukes av norske psykososiale tjenester.

Den systematiske metoden som PsykTestBarn benytter seg av i dag er den samme som Kunnskapssenteret utviklet for Testprosjektet, og som senere ble brukt både i Måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøy for psykososiale tjenester og PsykTest.


Ansvarlig: Arild Bjørndal. Redaktør: Muirne C. S. Paap. Webredaktør: Brynhildur Axelsdottir - 2017 ©RBUP Øst og Sør - Postboks 4623 Nydalen, 0405 Oslo - Login