spacer spacer2
Bakgrunn

En rekke norske helse-, barnevernfaglige og undervisningsinstitusjoner har implementert rutinemessig bruk av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og unge. Vi mangler imidlertid systematisk kunnskap om måleegenskapene ved de testene som er i bruk.

Hensikten med PsykTestBarn er å:

  • Opprette en oversikt over norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for barn og unge
  • Vurdere måleegenskapene ved testene og kartleggingsverktøyene
  • Bidra til informerte valg av tester og kartleggingsverktøy i praksisfeltet

Ansvarlig: Arild Bjørndal. Redaktør: Muirne C. S. Paap. Webredaktør: Brynhildur Axelsdottir - 2017 ©RBUP Øst og Sør - Postboks 4623 Nydalen, 0405 Oslo - Login