Barn strekker seg over kuleramme

Velkommen til PsykTestBarn

PsykTestBarn er et elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og ungdom. Tidsskriftet er godkjent av Universitet- og høyskolerådets publiseringsutvalg som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

Ansvarlig for tidsskriftet og nettstedet er RBUP i samarbeid med de regionale kunnskapssenterne for barn og unge (RKBU Nord, RKBU Midt og RKBU Vest). Vi bruker systematiske metoder for å finne forskningsbasert dokumentasjon og for å evaluere måleegenskapene. Målet med PsykTestBarn er å publisere artikler for tester og kartleggingsverktøy som brukes i norsk praksis og forskning. Tips oss gjerne om relevante tester som mangler!
 


This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Siste utgave av PsykTestBarn

CAS-CBT - Competence and Adherence Scale for Cognitive Behavioral Therapy (CBT) for anxiety disorders in youth Lene-Mari Potulski Rasmussen, Louise Berg Puggaard
2019, 1:2 (publisert 03.september 2019)
SPPA- Self-Perception Profile for Adolescents Thomas Jozefiak, Agathe Backer-Grøndahl
2019, 1:1 (publisert 20.juni 2019)
Flere utgaver av PsykTestBarn

Tester under evaluering

ACE - Aid to Capacity Evaluation
Under evaluering
CRAFFT (Adolescent Substance Use Screener)
Under evaluering
Crowell prosedyren
Under evaluering
KATES-Barn - Kartlegging av traumatiske erfaringer
Under evaluering
MASC-2 -Multidimensional Anxiety Scale for Children- Parent
Under evaluering
Olweus spørreskjema om mobbing (Olweusundersøkelsen)
Under evaluering
PASR - Preschool Anxiety Scale Revised
Under evaluering
RCADS - Revised Children’s Anxiety and Depression Scale
Under evaluering
SCQ - Social Communication Questionnaire
Under evaluering
Flere tester under evaluering
RBUP logo ny   uni Helse RKBU Vest   NTNU - Det skapende universitetet   UIT logo med bunntittel