Barn strekker seg over kuleramme

Velkommen til PsykTestBarn

PsykTestBarn er et elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og ungdom. Tidsskriftet er godkjent av Universitet- og høyskolerådets publiseringsutvalg som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

Ansvarlig for tidsskriftet og nettstedet er RBUP i samarbeid med de regionale kunnskapssenterne for barn og unge (RKBU Nord, RKBU Midt og RKBU Vest). Vi bruker systematiske metoder for å finne forskningsbasert dokumentasjon og for å evaluere måleegenskapene. Målet med PsykTestBarn er å publisere artikler for tester og kartleggingsverktøy som brukes i norsk praksis og forskning. Tips oss gjerne om relevante tester som mangler!
 

Meld deg på 
vårt nyhetsbrev

This work is licensed under a Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Siste utgave av PsykTestBarn

CAPA/PAPA - The Child and Adolescent Psychiatric Assessment (CAPA) / The Preschool Age Psychiatric Assessment (PAPA) Thomas Jozefiak, Turid Suzanne Berg-Nielsen
2016, 1:3 (publisert 20.mai 2016)
BYI II - Beck Youth Inventories, versjon II Hege Kornør, Sissel Johansen
2016, 1:1 (publisert 08.januar 2016)
Flere utgaver av PsykTestBarn

Tester under evaluering

ADI-R - Autism Diagnostic Interview Revised
Under evaluering
CGAS - Children's Global Assessment Scale
Under evaluering
CPRS - Conners Parent Rating Scale
Under evaluering
CTRS - Conners Teacher Rating Scale
Under evaluering
MASC - Multidimensional Anxiety scale for children
Under evaluering
PAPA - The Preschool Age Psychiatric Assessment
Under evaluering
Ravens matriser
Under evaluering
SDQ-P - Strengths and Difficulties Questionnaire, foreldrerapport
Under evaluering
SPAI-C - The Social Phobia and Anxiety Inventory for Children
Under evaluering
Flere tester under evaluering
RBUP logo ny   uni Helse RKBU Vest   NTNU - Det skapende universitetet   UIT logo med bunntittel